УЧЕЊЕ ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Учење је данас лакше него раније јер постоји велика библиотека у коју не идете аутобусом и у којој не морате бити члан да бисте читали књиге, гледали филмове или слике. Та библиотека зове се ИНТЕРНЕТ! Наставите са читањем

АКЦЕНАТСКЕ ЦЕЛИНЕ

Понекад само један акценат стоји у скупини више речи – таква скупина зове се АКЦЕНАТСКА ЦЕЛИНА. Њу сачињавају: реч која је акцентована, ПРОКЛИТИКЕ и ЕНКЛИТИКЕ. Наставите са читањем

АКЦЕНТИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Норма српског језика познаје четири акцента, иако се у неким дијалектима налазе само два, или чак само један акценат. С обзиром на то да је Вук Караџић за основицу српског језика одабрао новије дијалекте (шумадијско-војвођански и источнохерцеговачки), у норму нашег језика ушла су четири акцента, Наставите са читањем